Fredrik i en gränd

Fredrik Svensson CEO

Med en brokig bakgrund som beteendevetare, officer, IT-entreprenör och rektor startade Fredrik, tillsammans med Caj Malmros, Rektorsakademien 2004. En förening som omfattade 11 000 rektorer och näringslivschefer. 2011 knoppade Fredrik av Rektorsakademien Utveckling AB för att kunna driva nya idéer.

Fredrik initierar nya projekt samt föreläser, modererar och programleder.