Jannie Jeppesen

Jannie Jeppesen Creative Strategies

Med en bakgrund som mediepedagogisk utvecklingsledare, konsult och rektor har Jannie erfarenheter om hur man leder och designar pedagogiska situationer för lärare och elever för att åstadkomma en nytänkande och lärande organisation. Hennes fält rör sig inom digital kompetens, lärmiljö, pedagogiskt ledarskap och förändringsledning.